A A A K K K
для людей із порушенням зору
Дружбівська міська громада
Сумська область, Шосткинський район

Рішення 29 сесії 8 скл.11.12.2018 року

Дата: 12.12.2018 19:30
Кількість переглядів: 678

 

ДРУЖБІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Двадцять дев’ята сесія

 

11 грудня 2018 року

 

Про міський бюджет

на 2019 рік
 

Розглянувши проект міського бюджету на 2019 рік, поданий постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Дружбівської міської ради, сформований на підставі статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Дружбівська міська рада

вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 41 286 497 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 40 257 497 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1 029 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 41 286 497 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 38 407 497 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 2 879 000 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 1 850 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 1 850 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 70 000 гривень, що становить 0,18 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,52 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1 603 854 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1031, 1032, 1034, 1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом сьомим частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Надати право фінансовому управлінню здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Надати право фінансовому управлінню міської ради здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

11. Надати право фінансовому управлінню здійснення обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

12. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету, а саме забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо;

7) розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів, тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов, застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

13. Надати право фінансовому управлінню здійснювати перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.

Надати право міському голові за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Дружбівської міської ради своїм розпорядженням (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) здійснювати перерозподіл планових показників за доходами загального і спеціального фондів між кодами класифікації доходів у межах загальних сум доходів відповідно загального і спеціального фондів, затвердженим цим рішенням, у тому числі з урахуванням внесених до міського бюджету змін.

Надати право міському голові за погодженням з постійною комісією з  питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Дружбівської міської ради своїм розпорядженням (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) здійснювати перерозподіл видатків бюджету за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів та між головними розпорядниками коштів за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету.

Надати право міському голові укладати від імені міської ради договори відповідно до законодавства.

14. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

15. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

16. Дане рішення оприлюднюється в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Надати право фінансовому управлінню погоджувати довідки про зміни до кошторисів у частині власних надходжень спеціального фонду розпорядникам бюджетних коштів , які фінансуються з міського бюджету.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Дружбівської міської ради.

 

 

 

Міський голова
 

       
 

      Є. ХАРИТОНОВ
 

 

                                                   

 

Пояснювальна записка

Додаток 1-6


Сесія від11.12.2018 року

 

Штатний розпис 2019 року

 

ДРУЖБІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Двадцять дев’ята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

11 грудня 2018 року                        м. Дружба

Про  погодження  надання  дозволу на  розробку  проекту  землеустрою щодо відведення земельних  ділянок громадянам у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Рішення 29 сесії 8 скликання

 

ДРУЖБІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Двадцять дев’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

11 грудня  2018 року                      м.Дружба

 

Про обмеження роздрібної торгівлі

алкогольними, слабоалкогольними

напоями та пивом (крім безалкогольного)

на території м.Дружба

 

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», на виконання Рішення ради оборони Сумської області від 29 листопада 2018 року,  відповідно до пункту 441 частини 1   статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою  усунення порушень громадського порядку  та зменшення кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння,  міська рада  

в и р і ш и л а:

  1. Заборонити продаж алкогольних , слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного), вин столових суб’єктами господарювання у всіх закладах торгівлі, окрім закладів ресторанного господарства виключно з 23.00 до 06.00, а особам у військовій формі одягу – цілодобово.
  2. При порушенні суб’єктами господарювання режимів роботи їх закладів, правил роздрібної торгівлі алкогольними  напоями, інших вимог законодавства, міській раді вживати заходи щодо призупинення діяльності суб’єкта господарювання.
  3. Комісії з захисту прав споживачів міської ради  здійснювати рейди з метою контролю за виконанням суб’єктів господарської діяльності вимог пункту 1 даного рішення та, у разі виявлення  правопорушень, вживати заходів для притягнення винних осіб до відповідальності.
  4. Спеціалісту ІІ категорії міської ради Полєвічку С.М., разом з представниками закладів загальної середньої освіти  проводити роз’яснювальну роботу серед підлітків щодо недопустимості вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв, перебування неповнолітніх без нагляду батьків у нічний час доби.
  5. Оприлюднити  дане рішення на офіційному сайті міської ради.
  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шаповалову А.В

 

                                               Міський  голова                                                                              Є.ХАРИТОНОВ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь