Дружбівська міська громада
Ямпільський район, Сумська область

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету

Звіти до паспортів бюджетної програми за 2018 рік

https://rada.info/upload/users_files/04058054/67c20ca22560a8b1a69332970bb05c86.rar

Зміни до паспортів від 22.12.2018 року

https://rada.info/upload/users_files/04058054/1c0f74e48fc7f573c77da62fb4c350af.zip

Зміни до паспортів від 11.12.2018 року

https://rada.info/upload/users_files/04058054/37b55dcf21af45b30548a38ac6f0ada1.rar

Зміни до паспортів від 21.09.2018 року

https://rada.info/upload/users_files/04058054/e2e3937ffbbda8a47d069556fbe0013e.rar

Зміни до паспортів від 10.09.2018 року

https://rada.info/upload/users_files/04058054/7c1744f32a74bb3ecc0d870ea6d58896.rar

Зміни до паспортів від 15.08.2018 року

https://rada.info/upload/users_files/04058054/8f6691bbf647cffe7e5ddc2befc0446a.rar

Зміни до паспортів від 06.07.2018 року

https://rada.info/upload/users_files/04058054/07cb58b412c4531bef56007f5c30f8d6.rar

Зміни до паспортів від 25.06.2018 року

https://rada.info/upload/users_files/04058054/9e96a95f960e00b4a0d7ca97dca3c88e.rar  

Зміни до паспортів від 21.05.2018 року                                                              

https://rada.info/upload/users_files/04058054/ffb990931668568acb8a341a07abcd07.rar                                   

Зміни до паспортів від 20.04.2018 року                                                             

https://rada.info/upload/users_files/04058054/9320c66a6d75a69db24ff2be3df8811b.rar                                                         

Зміни до паспортів від 15.03.2018 року                                                      

https://rada.info/upload/users_files/04058054/1f454d563af3d105d7b65fc07805edf7.rar

Звіти до паспортів бюджетної програми за 2017 рік

https://rada.info/upload/users_files/04058054/b20ad87c13994cb5214bdc3cdbf4566d.rar

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О  Г О Л О В И

 

16.03.2018                               м. Дружба                                   27-ОД                


Про  внесення змін до паспортів

бюджетної програми на 2018 рік

 

       Відповідно до ст..20 Бюджетного кодексу України , наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про  деякі питання запровадження  програмно – цільового методу  складання та виконання  місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. № 805 « Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно – цільового методу  складання та виконання місцевих бюджетів» , наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011р. № 608  «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм», рішення міської ради сімнадцятої сесії восьмого скликання від 22.12.2017р. «Про  міський бюджет на 2018рік»:

 

 1. Внесення змін до  паспортів бюджетної програми на 2018 рік за кодами програмної класифікації видатків:
 • 0110150   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;
 • 0112111   Первинна медична допомога населенню, що  надається  центрами первинної медичної (медико – санітарної)  допомоги.;
 • 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;
 • 0114020 Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій;
 •  0114030 Забезпечення діяльності бібліотек;
 • 0114060  Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів ;
 • 0116013  Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства;
 • 0116017  Інша діяльність ,пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-  комунального господарства;
 • 0116030 Організація благоустрою населених пунктів;
 • 0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації).

 

2.  Відповідальним виконавцям, згідно з додатками, своєчасно вносити зміни до паспортів бюджетних програм відповідно діючого законодавства, складати звіти про виконання  паспортів бюджетних програм та надати до бухгалтерської служби виконавчого комітету для узагальнення і подання їх фінансовому управлінню міської ради у терміни визначені для фінансової звітності.

3. Координацію щодо виконання даного розпорядження покласти на головного бухгалтера (Домащенко О.Л.), контроль – на заступника міського голови  Шаповалову А.В.

        Міський голова                                                                       Є.І.Харитонов

Зміни до паспортів від 15.03.2018 року
https://rada.info/upload/users_files/04058054/6149e6c04961065984ba119710c49cd8.rar

Зміни до паспортів від 02.02.2018 року

https://rada.info/upload/users_files/04058054/f573e78bf554f9525268038a1deb97a2.rar

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017р

https://rada.info/upload/users_files/04058054/2cf814b31967b45a4100264a82dba1fe.rar