Дружбівська міська громада
Ямпільський район, Сумська область

Рішення виконавчого комітету

ДРУЖБІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

29 грудня  2018 року                           м.Дружба                                №   9

 

 

Про визначення місць для розміщення інформаційних наметів, стендів та дошок оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 57, 59 Закону України «Про вибори Президента України» ,  з метою забезпечення дотримання на території Дружбівської міської ради  вимог Конституції України щодо вільного вираження громадянами своїх поглядів і переконань, публічного та відкритого виборчого процесу, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

 

 1. Визначити місця для розташування інформаційних наметів (додаток 1)
 2. Визначити місця для розташування стендів та дошок оголошень для

розміщення офіційних передвиборних агітаційних матеріалів на території міської ради  (додаток 2).

3. Затвердити Порядок розміщення інформаційних наметів для здійснення агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних заходів на території Дружбівської міської ради (додаток 3).

4. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Пашковського О.В.

 

 

                            Міський голова                                                     Є.ХАРИТОНОВ

 

                                                                 ДОДАТОК 1

 

                                                                 до рішення виконавчого комітету

                                                                 міської ради

                                                                 29 грудня 2018 року № 9

 

М І С Ц Я

для розташування інформаційних наметів

 

 1. Майданчик біля  міського Палацу культури по вулиці Шкільна.
 2. Майданчик по вулиці  С.Гнібеди біля аптеки «Медіум».
 3. Базарна площа.

 

        Секретар міської ради                                                  І.РОДОМАН

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУЖБІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

31  січня  2019 року                     м. Дружба                                               №  

 

Про  затвердження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  комунальному підприємству «ЖФ Дружба» 

Розглянувши клопотання КП «ЖФ Дружба » щодо затвердження  економічно обґрунтованих  тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  № 26 від 24.01.2019 року , керуючись Законом України «Про житлово – комунальні послуги», Постановою КМУ «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово – комунальні послуги» № 869 від 01.06.2011 року (із змінами та доповненнями), Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 390 від 30.07.2012 року «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово – комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад»,  відповідно до пункту 2 частини «а»  статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в  :

 1. Затвердити комунальному підприємству «ЖФ Дружба» тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  на території Дружбівської міської ради вартістю за 1 м. кв. без ПДВ – 1,66 грн., вартістю за 1 м. кв. з ПДВ – 1,99 грн.
 2. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті  міської ради в мережі Інтернет. 
 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету №2 від 18.09.2014 року «Про встановлення тарифів з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій «ЖФДружба».                                                                             
 4.  Котроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови  Пашковського О.В.

         Міський голова                                                                Є.ХАРИТОНОВ

 

ДРУЖБІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

31  січня  2019 року                     м. Дружба                                               №  

 

Про  затвердження тарифів на послуги з водовідведення комунальному підприємству «ЖФ Дружба»  

Розглянувши клопотання КП «ЖФ Дружба » щодо затвердження  економічно обґрунтованих  тарифів на послуги з водовідведення № 862 від 26.12.2018 року , керуючись Законом України «Про житлово – комунальні послуги», Постановою КМУ «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово – комунальні послуги» № 869 від 01.06.2011 року (із змінами та доповненнями), Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 390 від 30.07.2012 року «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово – комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад»,  відповідно до пункту 2 частини «а»  статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в  :

 1. Затвердити комунальному підприємству «ЖФ Дружба» тарифи на послуги з водовідведення   на території Дружбівської міської ради згідно з додатком .
 2. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті  міської ради в мережі Інтернет. 
 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету № 6 від 27.08.2017 року «Про встановлення тарифів на «ЖФДружба».                                                                              
 4.  Котроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови Пашковського О.В.

        Міський голова                                                                Є.ХАРИТОНОВ

Додаток

 до проекту рішення виконкому

 міської ради від 30.01.2019 року №


Тарифи 

 на послуги з водовідведення

встановлені на території Дружбівської міської ради

Категорія споживачів

Розмір тарифу грн., за 1 м. куб. без ПДВ

Розмір тарифу, грн.,  за 1 м. куб. з ПДВ

Населення

14,72

17,66

Бюджетні установи

15,39

18,47

Інші споживачі

16,73

20,08

 

     Секретар ради                                                                    РОДОМАН І.Є.

 

 

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

тарифів  на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  а також тариф на водовідведення

по м. Дружба КП «ЖФ Дружба» у 2019 році

Основними критеріями необхідності перегляду тарифів є загальнодержавні об`єктивні причини, а саме:

 • зростання цін на паливо-мастильні матеріали (без ПДВ)
 • зростання податку 
 • зростання мінімальної заробітної плати
 • зростання вартості спецодягу та матеріалів

Також  зросли  витрати на медичний огляд водіїв, вартість матеріалів і робіт на здійснення  поточного ремонту та має місце витрати на ремонт асенізаційної машини . У зв’язку з вищевикладеним, виникла необхідність встановити обґрунтовані тарифи на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  а також тариф на водовідведення.   КП «ЖФ Дружба»  підготувало розрахункові матеріали  для затвердження  тарифів  на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  а також тариф на водовідведення .

Останнє рішення було затверджено 18.09.2014року на послуги з  утримання будинків і споруд та прибудинкових територі

Калькуляция

Додаток

 

 

Про затвердження економічно – обгрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання  філії ТОВ «ВІП КОМ СЕРВІС»

1 файл

2 файл

 

ДРУЖБІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

28  листопада   2018 року                     м. Дружба                                     №  

 

Про затвердження економічно – обгрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання  філії ТОВ «ВІП КОМ СЕРВІС»

Розглянувши подання філії ТОВ «ВІП КОМ СЕРВІС» щодо затвердження  економічно обґрунтованих  тарифів на послуги з централізованого водопостачання згідно наданих розрахунків, відповідно до статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Постанови  КМУ «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово – комунальні послуги» № 869  від 01.06.2011 року (із змінами та доповненнями),  Наказу Міністерстважитлово – комунального господарства України  від 30.07.2012 року № 390 «Про затвердження порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово – комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», пункту 2 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради                                                                                                                                

в и р і ш и в :

 1.  Затвердити філії ТОВ «ВІП КОМ СЕРВІС» тарифи на послуги з централізованого водопостачання  на території Дружбівської міської ради згідно з додатком .
 2. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті  міської ради в мережі Інтернет.
 3. Вважати такими, що втратило чинність рішення  виконавчого комітету Дружбівської міської ради від 21.08.2017 р.  №  7 «Про   надання дозволу на тимчасове користування тарифами  на послуги з централізованого водопостачання  » .
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови Пашковського О.В.

 

                                                     Міський голова                                                         Є.ХАРИТОНОВ

 

Додаток

 до проекту рішення виконкому

 міської ради від 28.11.2018 року №

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Тарифи                                                                                         на послуги з централізованого водопостачання філії ТОВ «ВІП КОМ СЕРВІС» встановлені на території Дружбівської міської ради

 

Категорія споживачів

Розмір тарифу, грн., за 1 м. куб. без ПДВ

Розмір тарифу, грн.,  за 1 м. куб. з ПДВ

Населення

14,90

17,88

Бюджетні установи

15,58

18,70

Інші споживачі

16,93

20,32

 

 

 

                                    Секретар міської ради                                                                    І.РОДОМАН

 

 

ДРУЖБІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

29  жовтня 2018 року                     м. Дружба                                     №   9

 

Про затвердження економічно – обгрунтованих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів по КП «ЖФ Дружба»

Розглянувши подання комунального підприємства «ЖФ Дружба » щодо затвердження  економічно обґрунтованих  тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів  від 18.10.2018 року № 771 , враховуючи підсумки проведення громадських слухань щодо впорядкування тарифів на житлово-комунальні послуги,  відповідно статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Постанови  КМУ «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово – комунальні послуги» № 869  від 01.06.2011 року (із змінами та доповненнями),  пункту 2 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради                                                                                                                               

в и р і ш и в :

 1.  Затвердити комунальному підприємству КП «ЖФ Дружба» тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів  з 01.11. 2018 року в таких розмірах :
  1. Для населення з 1 чол. – 18,97 грн. ( без ПДВ ), (22,76 грн.  з ПДВ ) ;
  2. Для бюджетних установ  - 180,26 грн., ( без ПДВ ) за 1 м. куб.           ( 216,32 грн. з ПДВ );
  3. Для інших споживачів – 195,94 грн., ( без ПДВ ) за 1 м. куб. ( 235,13 грн. з ПДВ ) .
 2. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті  міської ради в мережі Інтернет.
 3. Вважати такими, що втратили чинність  рішення  виконавчого комітету Дружбівської міської ради від 31.03.2015 р.  № 158 «Про   встановлення тарифів на послуги з твердих  побутових відходів, що надаються комунальним підприємством «ЖФ Дружба» .
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови Пашковського О.В.

      Міський голова                                                         Є.ХАРИТОНОВ

 

 

 

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я   

від  30 серпня  2018 року             м. Дружба                                               №   5

Про затвердження економічно – обгрунтованих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів по КП «ЖФ Дружба»

Розглянувши подання комунального підприємства «ЖФ Дружба » щодо затвердження  економічно обґрунтованих  тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів  від 26.07.2018 року № 448 ,  відповідно статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Постанови  КМУ «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово – комунальні послуги» № 869  від 01.06.2011 року (із змінами та доповненнями),  пункту 2 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в  :

 1.  Затвердити комунальному підприємству КП «ЖФ Дружба» тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів в таких розмірах :
  1. Для населення з 1 чол. – 18,97 грн. ;
  2. Для бюджетних установ  - 180,26 грн., за 1 м. куб. ;
  3. Для інших споживачів – 195,94 грн., за 1 м. куб .
 2. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті  міської ради в мережі Інтернет.
 3. Вважати такими, що втратили чинність  рішення  виконавчого комітету Дружбівської міської ради від 31.03.2015 р.  № 158 «Про   встановлення тарифів на послуги з твердих  побутових відходів, що надаються комунальним підприємством «ЖФ Дружба» .
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови Пашковського О.В.

Міський голова                                                                      Є.І. Харитонов

 

 

 В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я   

29  березня  2018 року             м. Дружба                                            №  11  

Про обмеження руху по дорогах загального користування на території Дружбівської міської об’єднаної територіальної громади  у весняний період 2018 року

 З метою збереження дорожнього покриття та попередження руйнувань доріг загального користування в період весняного відтавання ґрунтів земляного полотна, під час якого посилюється руйнівна дія великовагових транспортних засобів на покриття проїзної частини автодоріг, відповідно до статті 20 Закону України «Про автомобільні дороги», статті 6 Закону України « Про дорожній рух», постанов Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 р.  № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 30 та частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні                                                                                                                                  

                                                                                      в и р і ш и в  :

 1. Ввести обмеження руху вантажного транспорту по дорогах загального користування на території Дружбівської міської об’єднаної територіальної громади  на період з 01.04.2018 року по 01.05.2018 року під час весняного відтавання грунтів земляного полотна, а саме: понад 12 тон і навантаження на вісь понад 5 тон.
 2. Рекомендувати Ямпільському  відділенню поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП України в Сумській області дотримання вимог щодо забезпечення руху автомобільного транспорту згідно пункту 1 цього рішення.
 3. Обмеження руху не розповсюджується на транспортні засоби, які використовуються під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 4. Організаційному відділу Дружбівської  міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Дружбівської міської ради .
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Пашковського О.В.

Міський голова                                                                      Є.І. Харитонов

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

29.03.2018                                           м.Дружба                                                  №   4

Про затвердження режиму роботи

міського Палацу культури та філій

Відповідно до підпункту 1 пункту а стаття  32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

                1. Затвердити режим роботи  міського Палацу культури та філій (додається).

                2. Начальнику організаційного відділу Кубрак М.О. ознайомити директора  міського Палацу культури  Поскачея В.В.                         та завідуючих філій Шаповалову В.І., Шеремереєвич Л.М., Сафонову Т.І. з даним рішенням.  

               3. Скорозвону  О.В. оприлюднити дане рішення на сайті Дружбівської міської ради.

               4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника міського голови  Шаповалову А.В.

                   Міський голова                                                                        Є.І.Харитонов

 

          

 

 

РЕЖИМ  РОБОТИ

Дружбівського міського Палацу культури

                                                          Вівторок – субота  10.00-19.00

                                                          Перерва 14.00-15.00

                                                          Неділя-понеділок – вихідний

                                                                       Філії міського Палацу культури м.Дружба

                                                          Вівторок – субота  12.00-20.00

                                                          Без перерви

                                                          Неділя-понеділок – вихідний

                                                                                       Філії міського Палацу культури с.Дорошівка

                                                          Вівторок – субота  09.00-13.00

                                                          Без перерви

                                                          Неділя-понеділок – вихідний

                     Філії міського Палацу культури с.Чуйківка

                                                           Вівторок – субота  09.00-18.00

                                                           Перерва 13.00-14.00

                                                           Неділя-понеділок – вихідний

                                                                                                               Секретар міської ради                                                І.Є.Родоман

 

                                                                                               Р І Ш Е Н Н Я

 29.03.2018                                           м.Дружба                                                  №   5

Про затвердження режиму роботи

КЗ «Дружбівська міська публічна

бібліотека»

Відповідно до підпункту 1 пункту а стаття  32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

                1. Затвердити режим роботи  КЗ «Дружбівська міська публічна бібліотека» (додається).

                2. Начальнику організаційного відділу Кубрак М.О. ознайомити директора  КЗ «Дружбівська міська публічна                                      бібліотека» Баєву М.І.   з даним рішенням.

               3. Скорозвону  О.В. оприлюднити дане рішення на сайті Дружбівської міської ради.

               4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника міського голови  Шаповалову А.В.

                   Міський голова                                                                        Є.І.Харитонов


                                                                                                       

РЕЖИМ  РОБОТИ

КЗ «Дружбівська міська публічна бібліотека»

      Дружбівська міська бібліотека для дітей   

                                              Вівторок – субота  10.00-19.00

                                              Перерва 14.00-15.00

                                              Неділя-понеділок – вихідний

                                                                         Журавська міська бібліотека

                                              Вівторок – субота  12.00-20.00

                                              Без перерви

                                              Неділя-понеділок - вихідний               

                                                                                         Дорошівська сільська бібліотека

                                              Вівторок – субота  09.00-13.00

                                              Без перерви

                                              Неділя-понеділок - вихідний

                                                                                          Чуйківська сільська бібліотека

                                               Вівторок – субота  09.00-18.00

                                               Перерва 13.00-14.00

                                               Неділя-понеділок – вихідний

                                                                                                                 Секретар міської ради                                                І.Є.Родоман